Lunderskov Eagles Kvinder (2020/21)

Retningslinjer for indendørs Floorball under covid-19

23. august 2020, 19.11

Baner, træningsarealer og øvrige faciliteter

 • Det er muligt at inddele store baner i mindre zoner, så længe forsamlingstætheden ikke kommer under 4 m2 pr. person.

 • Ved flere zoner skal arealerne være tydeligt markeret med f.eks. kegler, og der skal være minimum to meters afstand mellem evt. flere baner eller afmærkede træningsområder.

 • Hvis der ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe, skal der altid være vådservietter eller håndsprit tilgængeligt.

 • Der kan åbnes for bade- og omklædningsfaciliteter samt toiletter, hvis sundhedsmyndighedernes anvisninger til rengøring kan overholdes, og hvis de kan indrettes så kødannelse kan undgås.

 • Klubhuse og lignende kan holdes åbne med særlig opmærksomhed på at overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det vil være ejeren af den enkelte facilitet (ofte kommunen), som konkret beslutter, hvorvidt der tillades adgang til toiletter og klubhuse og eventuelt nærmere retningslinjer herfor. 

Stave, bolde og andet udstyr

 • Det anbefales, at der så vidt muligt benyttes personlige stave, briller og målmandsudstyr, herunder hjelme. Deling af rekvisitter skal begrænses mest muligt og skal rengøres eller afsprittes grundigt mellem hvert skifte for at minimere smitterisikoen.

 • Der må bruges fælles bolde. Bolde og øvrige kontaktpunkter som mål og kegler skal rengøres ofte og som minimum afsprittes før og efter en træningssession eller kamp, samt så hyppigt som muligt under aktiviteten.

 Spillere, trænere og øvelser

 • Spillere og trænere skal holde sig hjemme, hvis man tilhører en af de særlige risikogrupper eller har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed. Opstår der under træningen symptomer – selv i mild grad – skal man straks gå hjem.
 • Der må maksimalt være 100 deltagere, inkl. trænere og forældre pr. bane eller træningsareal.

 • Hvis der er flere grupper til stede på den samme idrætsfacilitet, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe på over 100 personer.

 • Der skal være en træner til stede pr. gruppe, når der er tale om aktiviteter for børn og unge.

 • Deltagerne skal straks ved ankomst placere sig i den gruppe, som de deltager i under træningen/kampen, ligesom hverken trænere eller spillere må skifte mellem forskellige grupper under træningen/kampen.

 • Udgangspunktet er stadig, at der skal holdes to meters afstand ved aktiviteter i bevægelse eller ved fysiske anstrengelser. Sporadisk kropskontakt er tilladt, men vi anbefaler, at man holder omfanget af især ansigt-til-ansigt-kontakt på et minimum.

 • Der må nu arrangeres kampe, turneringer og stævner under forudsætning af, at de generelle sundhedsmæssige anbefalinger overholdes, herunder, at forsamlingsforbuddet på 100 deltagere i alt overholdes.

 • Der må også arrangeres sociale sammenkomster i forbindelse med de idrætslige aktiviteter, men kun inden for de grupper, der også har trænet/spillet sammen. Derudover skal afstandskravet (på 1 meter ved ikke-idrætslige aktiviteter) stadig efterleves.